Ontmoeting met Scandinavische en Nederlandse kinderboekenschrijvers

Op 21 november 2007 organiseerde Stichting Mosaïque in cultureel centrum De Weijer in Boxmeer een openbare forumdiscussie met vier Scandinavische en twee Nederlandse kinderboekenschrijvers.
Onderwerp van de discussie was hoe en in hoeverre auteurs moeilijke onderwerpen als mishandeling, zelfdoding van vrienden, misbruik in kinderboeken e.d. kunnen beschrijven. Kan het kinderen die geconfronteerd worden met deze zaken helpen een weg te vinden. Hoe wordt hier in Scandinavië over gedacht en hoe in Nederland? Waar liggen de grenzen? Welke rol kan de auteur daarin spelen? Moeten zij concessies doen of juist niet? Deze en vele andere vragen kwamen aan bod.
Uiteraard kreeg ook het publiek de gelegenheid zich in de discussie te mengen en vragen te stellen.

Te gast waren de auteurs Johanna Thydell (Zweden), Harald Rosenløw Eeg (Noorwegen), Daniel Zimakoff, Ida-Marie Rendtorff (Denemarken), Theo Engelen en Gerard Sonnemans (Nederland), en de directeur van het Finse instituut voor jeugdliteratuur Kaisu Rättyä.

De avond werd geopend door de 13-jarige Nena Stevens, de regionale voorleeskampioene. Zij las een fragment voor uit het boek 'Blauwe plekken' van Anke de Vries. Daarna presenteerden de aanwezige auteurs hun werk door in hun eigen taal een fragment voor te lezen. Vervolgens kon de discussie losbarsten. Hoewel er wisselend over de diverse onderwerpen werd gedacht, slaagde de discussieleider Henk van Kerkwijk (zelf ook kinderboekenschrijver) er in de avond in goede banen te leiden.

De thema-avond werd mede georganiseerd door de ambassades en cultuurinstituten van Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland. De ambassadeurs van Finland en Noorwegen bevonden zich in het geïnteresseerde publiek.

Voorafgaand aan de avond was er een 'meet & greet' in de bibliotheek van Boxmeer, waar het jeugdige publiek met de schrijvers Thydell, Rosenløw Eeg, Sonnemans en Van Kerkwijk in een geanimeerd gesprek aan de thee kon.

 

 

 

 

 

(foto's: Ferdinand Schade van Westrum)