Fotowedstrijd Landschapsontwikkelingsplan gemeente Boxmeer

'Welkom in het oudste landschap van Nederland!' Dat is de slogan waarmee de gemeente Boxmeer opdracht gegeven heeft een Landschapsontwikkelingsplan op te stellen. Dit beleidsplan moet ervoor zorgen dat de gemeente een kader in handen krijgt voor behoud, beheer en ontwikkeling van het buitengebied.

De gemeente vindt het belangrijk dat de burgers meedenken over de plannen. Het gaat immers om hun landschap. Stichting Mosaïque organiseerde daarom in opdracht van de gemeente een fotowedstrijd en een expositie.

Hoe beleven de burgers hun natuur? Wat zouden zij aan hun gasten van hun omgeving laten zien? En wat niet? Die vragen werden voorgelegd aan de bewoners van de gemeente Boxmeer, met de opdracht hun antwoord in foto's en begeleidende teksten te formuleren. Zij konden hun bijdragen zelf uploaden op een speciaal voor dit project door Stichting Mosaïque gemaakte website (die overigens inmiddels is opgeheven).

De beste foto's werden in september-oktober 2006 in een expositie tentoongesteld, die te bezichtigen was in alle vier de bibliotheekvestigingen in de gemeente. Tijdens de opening op 23 september vond de prijsuitreiking van de fotowedstrijd plaats. Tevens werd bij die gelegenheid het door Mosaïque gemaakte boekje 'Het landschap door uw ogen' gepresenteerd.

De foto van Perry Filippini won de eerste prijs van de fotowedstrijd.