Oorlog40-45.nlLespakket oorlog40-45.nl

De Tweede Wereldoorlog is nog steeds een belangrijk ijkpunt voor de Nederlandse samenleving waar het gaat om vraagstukken over oorlog en vrede, racisme en tolerantie. Ook voor het bewustwordingsproces van de Nederlandse jeugd blijft de oorlog een dankbaar onderwerp, dat enerzijds de mogelijkheid biedt enige distantie in acht te nemen, maar anderzijds ook heel dicht bij de jeugd gebracht kan worden. Nederland is dicht bezaaid met oorlogsmonumenten en oorlogsgraven. Elke plaats kent zijn eigen trauma’s, en in veel families zijn de oorlogservaringen van opa en oma nog bekend; ook in veel allochtone gezinnen.

Het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon, het Verzetsmuseum Friesland in Leeuwarden en Nationaal Monument Kamp Vught sloegen de handen ineen om een lespakket op te stellen, gebaseerd op de verhalenbundel oorlog40-45.nl. Dat boek bevat 23 verhalen van (kinderboeken)schrijvers, ieder met een eigen thema, gevolgd door een korte uiteenzetting over die thema’s. Samen geven zij een compleet beeld van de Tweede Wereldoorlog in de Nederlanden (inclusief Suriname, de Antillen en Nederlands-Indië), gezien door de ogen van kinderen.

Stichting Mosaïque stelde een lespakket samen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, dat lesbrieven bevat voor de vakken Nederlands, Geschiedenis en Levensbeschouwing, die afzonderlijk of in een vakoverstijgend project kunnen worden gebruikt.

De lesbrieven én het boek zijn beschikbaar via internet: www.oorlog40-45.nl.