EHBZo-koffer

Vele tienduizenden kinderen in Nederland worden in hun ontwikkeling beperkt door een ernstige aandoening. Zij zijn ziek, maar niet schoolziek. Liefst zouden ze een normaal leven leiden en er op school bij blijven horen.
Daarmee vragen ze nogal wat van hun school. Die is in de regel niet voorbereid op de extra belasting die de zorg voor een zieke leerling met zich meebrengt. Leerkrachten hebben de handen vol aan hun 'normale' takenpakket. Bovendien ontbreekt het hen vaak aan ervaring met ernstig zieke leerlingen.

Toch heeft een ziek kind recht op een goede begeleiding van school. Er zijn voldoende voorzieningen en hulpverleners om de school daarin te ondersteunen, maar de leerkracht en intern begeleider moeten zélf initiatief tonen.

Er komen veel vragen op de school af:
* Waar vind je de juiste informatie en kanalen om het onderwijs aan het zieke kind goed te organiseren?
* Wanneer en hoe open je de communicatie met de ouders over het te volgen traject?
* Wat moet je doen om ruimte te geven aan de emoties van het zieke kind en zijn klasgenoten?
* Hoe vind je een balans tussen je eigen betrokkenheid en je professionaliteit?

Het zijn slechts enkele van de vele vragen waar de school antwoord op moeten vinden. Voor die zo cruciale startfase van een ziekteproces ontwikkelde Stichting Mosaïque een praktisch hulpmiddel dat hierop antwoorden geeft: de EHBZo-koffer (Eerste Hulp Bij Zieke leerlingen in het Onderwijs).

Na tien jaar was de belangstelling dusdanig getaand dat het niet meer verantwoord was de website www.ziekmaarnietschoolziek.nl in de lucht te houden en de inhoud van het lespakket up to date te houden.
Heeft u alsnog belangstelling in het pakket, dan kunt u contact met ons opnemen.

EBHZo ook in het Engels

Dankzij de vrijwillige inspanningen van Toos Teunissen, leerkracht op de Internationale School Eindhoven en Onderwijsconsulent Zieke Leerlingen, is ook een Engelse vertaling van de cd-rom beschikbaar. Aangezien het aantal internationale scholen in Nederland beperkt is, is het overige materiaal uit de koffer helaas niet van een vertaling voorzien.