Beleef het Duitse lijntje

Samen met de lokale IVN-groepen en Marktplaats Cultuur aan de Maas ontwikkelde Mosaïque een aantrekkelijk leerstofvervangend lespakket over de oude spoorlijn van het Duitse lijntje. In dit project komen erfgoed, natuur- en milieueducatie en kunsteducatie op een organische manier samen.
In drie lessen leren leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs ´alles´ over het vroegere en huidige gebruik van het Duitse lijntje. Hoogtepunt van het lespakket vormt de rondleiding over de oude spoordijk waarbij ze niet alleen geïnformeerd worden over de historie van het lijntje en de huidige functie als ecologische verbindingszone, maar ook een verhaal horen dat zich op de bezochte locatie afspeelt. De verhalen komen uit het kinderboek 'Groene stoom' van Gerard Sonnemans.

Zie ook de website www.beleefhetduitselijntje.nl.

Dit project is mede gefinancierd door:

* Kunstbalie
* De gemeentes Gennep, Boxmeer en Cuijk
* Marktplaats Cultuur aan de Maas