Red het Genneperhuis!

juni 1641. Thomas Preston, de Ierse gouverneur van het Genneperhuis in dienst van de Spaanse koning Filips IV, krijgt te horen dat prins Frederik Hendrik de Stedendwinger een groot leger verzamelt om hem uit het Genneperhuis te verdrijven.

Klik hier om te zien hoe hij dat nieuws hoorde.

Preston heeft maar een paar dagen tijd om de vesting in orde te brengen: er moeten extra wapens en munitie aangeschaft worden, voedsel moet worden ingeslagen en de verdedigingswallen moeten op een aantal plekken hersteld en verstevigd worden. En hoe kan hij dan ook nog de stad Gennep verdedigen? Heeft hij wel genoeg manschappen en geld om dat op tijd in orde te brengen?

Dat is de opdracht waarvoor de leerlingen van groep 6-7-8 zich voor gesteld zien.

Na een voorbereidende les waarin ze met behulp van een multimediale quiz hun kennis over het Genneperhuis hebben opgekrikt, gaan ze op excursie naar het Genneperhuis. Daar aangekomen krijgen alle leerlingen een bepluimde hoed op en vanaf dat moment kruipen ze in de huid van gouverneur Thomas Preston. Vier adviseurs geven hem raad - elk met hun eigen belang voor ogen.

Het is aan de leerlingen om de informatie die ze op locatie hebben gekregen tijdens de derde les (terug in de klas) dusdanig te analyseren dat ze een verantwoorde keus kunnen maken om het beschikbare geld en de aanwezige soldaten zo in te zetten dat ze de belegeraars buiten de vesting kunnen houden.

Informatie
'Red het Genneperhuis' is een project voor groep 6-8 in het PO. In dit ervaringsgerichte omgevingsonderwijs staat de geschiedenis van de voormalige vesting het Genneperhuis aan de monding van de Maas en Niers centraal.
Het is een leerstofvervangend project dat niet alleen invulling geeft aan de kerndoelen 47, 49, 51, 52 en 53 van de vakken geschiedenis en geografie, maar ook andere vaardigheden aanspreekt, zoals samenwerken, analyse van hoofd- en bijzaken en samenvatten.

Een heldere docentenhandleiding stelt de docent in staat de eerste en derde les zelf te verzorgen.
De excursie bij het Genneperhuis wordt verzorgd door medewerkers van Stichting Mosaïque en 4Events.

Neem voor meer informatie contact op met info@stichtingmosaique.nl of telefoon 0485-512530.

Het project is gemaakt in opdracht van de gemeente Gennep.